Contact

Aangezien cursisten professionelen zijn en geen “consumenten” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht, is het herroepingsrecht niet van toepassing voor cursisten.

Wanneer een consument een cursus of opleiding volgt, zijn de regels van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, behalve:
a. Indien de datum van de start van de opleiding verlopen is. Wanneer de datum of periode van een opleiding verlopen is en de cursist al het materiaal (cursus, video’s) ontvangen heeft, is er geen herroepingsrecht mogelijk.
b. Indien de betaling volledig of gedeeltelijk al uitgevoerd werd. Indien de betaling al volledig of gedeeltelijk uitgevoerd werd, dan verliest de consument zijn herroepingsrecht. 
 
Indien geen van deze uitzonderingen van toepassing zijn, heeft de consument een herroepingsrecht ten aanzien van de overeenkomst.
De consument heeft dan over een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst gesloten werd (invulling inschrijvingsformulier), zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, het recht de overeenkomst te herroepen.
 
Ondanks annulatie dient de volledige opleiding betaald te worden wanneer de opleiding van start is gegaan of wanneer de cursist het cursusmateriaal ontvangen heeft. Dit geldt ook bij betalingen die via termijnen verlopen. Bij het uitblijven van een betaling na twee herinneringen hebben wij het recht om de volledige betaling van de opleiding te vragen waardoor uw betaling via termijnen vervalt. U dient dan 7 dagen na het ontvangen van het factuur de opleiding volledig te betalen.